Siphelokazi ‘MamCheezy’ Konza

Uncuthu Lwe Breakfast: Monday – Friday 06h00 – 09h00

Zirocka Zoy’10 : Saturday 12h00 – 13h00

Underground Zone:  Saturday
13h00 – 14h00
Lazola Damba
Masakhane : Monday –  Friday
09h00 – 12h00
Ayanda Mpatalala
Siyangcamla (Current Affairs): Monday, Tuesday, Wednesday & Friday
12h00 – 13h00
Thandisa Mahe
Essence Of Biz: Monday –  Wednesday
13h00 – 15h00
Abongile ‘Dj Abza’ Kibi

Afternoon Drive Yasekasi: Monday – Friday 15h00 – 18h00

Best Breakfast Corner: Saturday
06h00 – 09h00
Rev. Honjiswa Jaji
Umkhombe : Thursday
12h00 – 15h00
Mlungisi ‘Sir Gegs’ Gegana
Music Experience: Friday
13h00 – 15h00
Makhaya Mzambo

Ezisematheni (Izaziso): Monday – Friday 18h00 – 18h30

Ezolimo: Monday – Thursday 19h00 – 20h00

Amasiko Nezithethe : Monday –  Friday 20h00 – 21h00

Rev Madoda Norexe

Ezisematheni (Imiphanga) Monday – Friday 18h30 – 19h00

Ayanda Mhlambiso

Imbadu:  Monday – Friday 21h00 – 00h00

Carlos ‘Juda’ Ntsonta

Overnight Corner : Monday – Thursday 00h00 – 03h00

Reggae Splash: Friday 00h00 – 03h00

Umhlangano Jams: Sunday 00h00 – 06h00

Alungile ‘Dj Slender’ Rejeni

Sivuka Nazo: Monday –  Friday 03h00 – 06h00

Loud Zone: Saturday 21h00 – 00h00

Aron ‘Bongoman’ Zitasi

Reggae Sunsplash Saturday 14h00 – 16h00

Rev Madoda Norexe

Masimdumise : Sunday 06h00 – 09h00

Religious talk: Sunday 21h00 – 22h00

Local Gospel: Sunday 22h00 – 00h00

Linda Magazi

Sunday Soul Session: Sunday 09h00 – 12h00

Youth Chat: Sunday 16h00 – 17h00

Sipho ‘Dr White’ Lisa

Friends Of Jazz: Sunday 12h00 – 14h00

Afternoon Spend Drive: Sunday 14h00 – 16h00

Lihle ‘Lee Wamaz’omoya’ Ndulama
Ucwambu Lwe Choral:

Sunday 17h00 – 18h00

Rev Zakhe Nqandela
Ulutsha Neliziwi: Sunday
18h00 – 19h00
Rev James Mananga
Imvuselelo : Sunday: 19h00 – 21h00